Auteursrecht

Informatie

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is een vorm van bescherming voor de auteurs van originele werken, waaronder literaire, muzikale, grafische en audiovisuele werken. Het auteursrecht bestaat uit een pakket exclusieve rechten dat aan auteurs en eigenaars van auteursrecht is toegekend ter bescherming van hun werk.
Auteursrechtelijke bescherming betekent dat de auteursrechthouder van een werk kan bepalen hoe de inhoud mag worden gekopieerd, aangepast en doorgegeven. En alleen de houder kan beslissen wie activiteiten zoals het uploaden van zijn originele werk op het internet mag uitvoeren.

Wat is inbreuk op het auteursrecht?

Inbreuk op een auteursrecht vindt plaats wanneer een auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de auteursrechthouder wordt gereproduceerd, gedistribueerd, uitgevoerd of in het openbaar vertoond of wanneer er afgeleide werken van worden gemaakt.
Girlscene.nl respecteert de rechten van auteursrechthouders. Daarom dienen alle gebruikers te bevestigen dat ze over de auteursrechten over het materiaal dat ze uploaden op Girlscene.nl beschikken of toestemming hebben van de auteursrechthouder om dit materiaal te uploaden.
Als je materiaal op Girlscene.nl plaatst dat inbreuk maakt op het auteursrecht, kan dit leiden tot de verwijdering van dat materiaal door de Girlscene.nl redactie. Wanneer de auteursrechthouder besluit juridische stappen tegen je te ondernemen kan het zelfs voorkomen dat je een schadevergoeding moet betalen. Ga je regelmatig in de fout, dan kan Girlscene.nl je account bij Girlscene.nl beëindigen.

Hoe voorkom ik dat ik inbreuk maak op auteursrecht?

De beste manier is om alleen volledig zelf gemaakt, origineel materiaal op Girlscene.nl te uploaden. Dan ben jíj namelijk de eigenaar en de auteursrechthouder van dat materiaal.

Hoe maak ik een melding van een schending van auteursrecht?

Als je een inbreuk op het auteursrecht bij ons wilt melden, stuur dan een schriftelijke verklaring waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:

Neem er een alinea in op waarin je verklaart dat je een beeld, tekst of andersoortig stuk content op Girlscene.nl bent tegengekomen die naar jouw mening inbreuk maakt op jouw auteursrecht.

Vermeld zo duidelijk mogelijk om welke content het gaat en geef aan waar deze te vinden is (Vermeld bijvoorbeeld de titel, een omschrijving en de volledige URL waar de content te vinden is).

Licht toe op welke manier deze content inbreuk maakt op jouw auteursrecht. Deze toelichting zal door Girlscene.nl grondig worden bestudeerd. Duid het soort materiaal aan (bijvoorbeeld een foto, stuk tekst, enzovoorts) en vermeld details (bijvoorbeeld titel, uitgever, datum, enzovoorts) over het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan je de rechten hebt, en waarop volgens jou inbreuk is gemaakt. Als deze gegevens op internet staan, is het handig als je een link naar deze informatie opgeeft.

Vermeld je contactgegevens, zodat we contact met je kunnen opnemen (bij voorkeur een e-mailadres).

Vermeld ook de contactgegevens die we kunnen doorgeven aan de persoon die de betreffende content heeft geplaatst, zodat hij of zij contact met je kan opnemen om je klacht te bespreken (bij voorkeur een e-mailadres).

Neem de volgende verklaring op: ‘Ik ben oprecht van mening dat voor het gebruik van het door auteursrecht beschermde materiaal, zoals hierboven beschreven, geen toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht (of door een derde partij die wettelijk namens de eigenaar van het auteursrecht toestemming mag verlenen) en dat het gebruik ervan volgens de wet niet is toegestaan. Ik verklaar dat de informatie in deze kennisgeving correct is en dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of dat ik juridisch over het exclusieve recht beschik om een inbreukprocedure te starten over het gebruik ervan.’

Onderteken de verklaring. Als je de verklaring per e-mail verstuurt, wordt een gescande fysieke handtekening of een geldige elektronische handtekening geaccepteerd. Zend je brief naar info [at] Girlscene.nl

Zorg ervoor dat je zeker weet dat jouw claim terecht is en dat er werkelijk inbreuk wordt gemaakt op jouw auteursrecht. Als je niet zeker weet wat je rechten zijn of je niet weet of er inbreuk op jouw auteursrecht is gemaakt raadpleeg dan eerst een juridisch adviseur.
Houd er rekening mee dat we je de schade doorbelasten, mocht je via deze procedure anderen ten onrechte of te kwader trouw van het plegen van inbreuk op het auteursrecht beschuldigen. Verzend dus geen valse claims!

Wat gebeurt er als Girlscene.nl de klacht terecht acht?

Girlscene.nl maakt een inschatting of de ontvangen klacht onmiskenbaar juist is. Als wij dat zonder problemen kunnen, zullen we onze bevindingen aan je mededelen en het inbreukmakende materiaal verwijderen.

Wat gebeurt er als Girlscene.nl niet op zijn rechtmatigheid kan beoordelen?

Mocht Girlscene.nl niet in staat zijn in te schatten of de klacht onmiskenbaar juist is, dan zullen we de klacht doorgeven aan de persoon die het vermeend inbreukmakende materiaal heeft geplaatst, met het verzoek het materiaal weg te halen of met jou in contact te treden om een en ander onderling op te lossen.