Lifestyle

Dit zijn de 13 gekste Friese uitspraken

1

Alle Friezen zullen deze uitspraken zeker herkennen, terwijl de Amsterdammers waarschijnlijk zoiets hebben van, ‘Huh, wat betekent dit allemaal?!'. Fries lijkt soms een hele andere taal dan Nederlands. Wij hebben een paar van de gekste Friese uitspraken voor je bij elkaar gezet. Misschien herken jij ze en anders leer je weer wat nieuws...;)

1. 'As hy syn holle op it kessen leit, slept syn kont al'
Friese zeggen dit vaak tegen mensen die snel in slaapvallen. Veel andere zullen waarschijnijk eerder slaapkop zeggen.

2. 'Mem en heit'
Mem komt nog een soort van in de buurt bij mam, maar heit. Heit betekent vader alleen zou je dat echt niet zeggen. Veel mensen zullen dan ook geen idee hebben. 

3. 'Pake en beppe'
Mem en heit hebben natuurlijk ook ouders en dat zijn jou opa en oma. Alleen zeggen ze in Friesland niet opa en oma, maar pake en beppe... Yeah right!

4. 'Tútsje'
Een tútsje, wat is dat nou weer, zal je vast denken. Nou een tútsje is het friese wood voor zoenen. 

5. 'De poes van de buurvrouw is uitgenaaid'
Oke wij vinden dit een beetje gek klinken. Hoe zit dat met jullie? Het is net alsof de buurtman veel bedpartners heeft... Alleen in Friesland hebben ze het niet over de poes die je zou denken in deze zin. Nee ze hebben het over de kat, de kat is namelijk ontsnapt.​

6. 'Dêr bin ik hikke en tein'
Dit zeg je als je ergens geboren en getogen bent.

7. 'In bytsje bryk is in minske lyk.'
Dit is een hele mooie uitspraak, het betekend: niemand is perfect. Wij zijn het daar helemaal mee eens, maar onthoud, je bent goed zoals je bent.

8. 'Dêr haw ik gjin ferlet fan'
Dit zeg je als je ergens eigenlijk niet echt de behoefte aan hebt.

9. 'Suver nuver'
Als iets niet helemaal klopt en een beetje gek is zeg je 'suver nuver'.

10. 'Heb je de slaap al uit?'
Heb je de slaap al uit, huh wat betekent dit nu weer? Dat je bent uitgeslapen of dat je wilt uitslapen... Je zegt dit vaak als je benieuwd bent of iemand al wakker is.

11. 'Foare de kofje net eamelie'
Deze zin betekent dat je voor koffie niet moet zeuren.

12. 'Wat de boer net kin, dat yt hy net'
Dit is de friese vertaling van het Nederlandse spreekwoord: wat de boer niet kent eet hij niet. 

13. 'Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries'
Dit betekent: boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries.

Bron: beautify.nl, spreekwoorden-gezegden.nl, friesland-post | Beeld: iStock

LOVE dit artikel
0 meiden hebben deze blog geloved