Koppige kinderen zijn later rijk en succesvol

News door Redactie

Had jij vroeger elke avond een discussie met je ouders over hoeveel groente je moest opeten? Luisterde je nooit als de juf zei dat je stil moest zijn? Je hebt mensen vroeger misschien hoofdpijn bezorgd door jouw koppigheid, maar die karaktertrek brengt je wel ver in het leven! Onderzoek wijst uit dat koppige kinderen later meer kans hebben om rijk en succesvol te worden. Steek die maar in je zak! 

Je hebt het je ouders ongetwijfeld best moeilijk gemaakt door altijd nee te zeggen op alles wat ze zeiden. Een koppig kind is niet de makkelijkste, maar die koppigheid levert ook veel voordelen op. Een Amerikaanse studie toont aan dat koppige kinderen later rijker en succesvoller zijn!


Voor het onderzoek is een groep mensen veertig jaar lang gevolgd. Op hun achtste of twaalfde legden ze een test af die peilde naar academisch niveau. Ook werd de groep kinderen getest op koppige karaktertrekken. Veertig jaar later deden de inmiddels volwassenen nogmaals de twee testen. 

De kinderen die hoog scoorden op koppige karaktertrekken, bleken veel succesvoller te zijn dan degenen die lager scoorden! Maar het is niet alleen maar goed nieuws. Een aantal kinderen bleek later heel ver te gaan voor succes, bijvoorbeeld door aan illegale zaken deel te nemen. 

Was jij ook koppig als kind? 

Bron

Beeld: iStock