Lifestyle

Gezakt? Zo maak je toch kans op een diploma

1

Gezakt voor je eindexamen? Hier had je waarschijnlijk helemaal niet op gerekend. Nadat je flink hebt zitten balen is het tijd om na te denken over de volgende stap. Je wilt je diploma natuurlijk toch halen. Maar hoe doe je dat nu?

Staatsexamen, wat is dat?
Staatsexamens voortgezet onderwijs zijn onder andere bedoeld voor diegenen die gezakt zijn en alsnog een diploma willen halen of na hun diploma een hoger diploma willen halen. En staatsexamens zijn bedoeld voor mensen die niet meedoen aan het ‘reguliere’ voortgezet onderwijs. Denk daarbij bijvoorbeeld aan topsporters en leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs. Als het om de een of andere reden moeilijk is om via een reguliere school een diploma te halen, kan het diploma behaald worden door middel van staatsexamens. Een diploma dat behaald is bij de staatsexamens is gelijkwaardig aan een diploma van een reguliere school en heeft dezelfde waarde.

Is het staatsexamen voor jou?
Als je gezakt bent
Als je gezakt bent kan een staatsexamen een goede manier zijn om in het volgende schooljaar toch je diploma te kunnen halen. Je kunt staatsexamen doen in één of meerdere vakken. Zo kun je zelf kiezen in welke vakken je staatsexamen doet en hoef je niet al je vakken te herhalen. In plaats daarvan kun je je richten op de vakken die de vorige keer niet goed gingen, en daar helemaal voor gaan. Je kunt als het nodig is meerdere jaren doen over het halen van je diploma. Zo kun je op je eigen tempo eindexamen doen in de vakken die je nog nodig hebt om je diploma te halen.

Extra vakken doen
Je kunt er ook voor kiezen om eindexamen te doen in een vak dat oorspronkelijk niet in je profiel zat. Zo kun je toch in aanmerking komen voor een vervolgopleiding die je met je profiel eigenlijk niet kon doen door extra deelcertificaten te halen.

Voor wie nog meer?
Je kunt ook staatsexamens doen als je in één van de volgende groepen valt:
- Vroegtijdig schoolverlaters;
- (chronisch) zieke leerlingen;
- ouderen;
- gedetineerden;
- topsporters;
- leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
- leerlingen van een school zonder examenlicentie, zoals een aantal particuliere scholen.

Maar hoe werkt dat dan?
Het staatsexamen bestaat uit twee onderdelen: het centraal examen en het college-examen. Het centraal examen is hetzelfde als op reguliere scholen: het wordt op hetzelfde moment schriftelijk afgenomen. Het college-examen doe je in plaats van een schoolexamen. Meestal is dit een mondeling, maar soms is er ook een schriftelijk deel.

Als je je inschrijft voor de staatsexamens wordt je geen onderwijs en begeleiding geboden. Je kunt je voorbereiden door je bijvoorbeeld in te schrijven voor afstandsonderwijs of bij een particuliere school of door hulp uit je omgeving in te schakelen. Zie ook de vakinformatie voor staatsexamenkandidaten op de site van DUO.

Schrijf je op tijd in
Je kunt je aanmelden voor het staatsexamen tussen half oktober en 31 december. Je doet dan staatsexamen in de daaropvolgende zomer. Kijk voor meer achtergrondinformatie over het staatsexamen op de website van het College voor Toetsen en Examens. Kijk voor praktische informatie ook op de website van DUO.

Ben jij geslaagd of gezakt?

LOVE dit artikel
1 meid heeft deze blog geloved