Lifestyle

Hoe schrijf je een stagerapport?

Sommigen van jullie hebben misschien al eens stage gelopen, zijn er mee bezig of misschien moet je nog beginnen aan een stage. Stage kan een hele leuke werkervaring zijn, een periode waarvan je veel kunt leren! Daarnaast moet je voor school natuurlijk ook een stagerapport schrijven, maar hoe schrijf je nou eigenlijk een stagerapport? Girlscene geeft jou wat handige tips!

♥ Hoe begin je?

Het is belangrijk dat je precies weet wat er vanuit school van jou verwacht wordt. Begin dan dus ook met het doorlezen van alle stagedocumenten, zoals de handleiding enzovoorts. Markeer desnoods de belangrijkste dingen met een markeerstift, zodat je deze punten niet vergeet. Ga na wat de doelstelling, het gewenste resultaat en de beginsituatie is.

– De doelstelling wordt soms al door de school zelf gegeven. Heb je geen vaste doelstelling? Stel dan zelf een doel op voor de stageperiode. Bedenk wat je met deze opdracht wilt bereiken en stel een doel op dat je ook daadwerkelijk kunt behalen. Het is handig om de doelstelling SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) te formuleren.

– Het kan zijn dat in jouw opdracht al een gewenst resultaat is beschreven. Het gewenste resultaat is wat je uiteindelijk als eindproduct moet inleveren. Beschrijf het gewenste resultaat nog eens voor jezelf.

– Nu je weet wat je met de opdracht wil bereiken, kun je een beginsituatie schetsen met hoe je dit gaat bereiken. Beschrijf dus wat je gaat doen, met wie en waarom.

school
Bron: Tumblr

Maak een tijdsplanning
Om te zorgen dat je niet in tijdsnood komt, is een goede planning van belang. Het kan je ook veel rust geven tijdens jouw stageperiode! Een handige tip om een planning te maken is om een tijdslijn te tekenen. Aan het begin van de tijdslijn zet je het doel en aan het einde van de tijdslijn zet je het gewenste resultaat. In het midden schrijf je de stappen die je gaat ondernemen en als laatste schrijf je er deadlines bij. Een tip voor het benoemen van de deadline is om de eigen deadline net iets voor de deadline van school te plannen. Zo heb je nog wat speling met tijd!

♥ Houd een logboek bij
Dit is misschien wel het allerbelangrijkste om te doen tijdens de stageperiode! Schrijf elke dag wat je gedaan hebt en ook de feedback die je hebt gekregen die dag. Je moet misschien wel om de paar weken jouw stagedocent op de hoogte houden en dan komt het logboek goed van pas. Ook voor het schrijven van jouw stagerapport is het handig om een logboek bij te houden. Je kunt precies achterhalen wat je wanneer hebt gedaan en hoe de taken zijn verlopen.

School
Bron: Tumblr

♥ Zorg voor bewijsmateriaal tijdens de stageperiode
Voor een stagerapport moet je ook vaak bewijsmateriaal aanleveren. Vergeet daarom niet om foto's, video's of documenten te verzamelen rondom jouw werkzaamheden tijdens de stage.

♥ Onderbouw alles
Zorg ervoor dat degene die jouw stagerapport leest geen vragen meer kan hebben. Je moet zoveel mogelijk onderbouwen wat je schrijft. Als je bijvoorbeeld zegt: 'Ik heb hier veel van geleerd', kun je ook het beste benoemen wat je nu allemaal precies hebt opgestoken. Als jouw opdracht bestaat uit het beantwoorden van competenties, is het handig om de competenties om te zetten naar 'hoe' vragen. Dit zorgt ervoor dat je de competenties makkelijker kunt beantwoorden.

school
Bron: blogspot

♥ Bronvermelding
Als je bronnen gebruikt, vergeet deze dan nooit te vermelden! Het is belangrijk dat je dit op de juiste wijze doet. Veel scholen werken met de APA norm. In Word kun je gemakkelijk de bronnen invoegen en Word maakt er dan zelf een APA vorm van. Als je citaties gebruikt in de tekst, moet je niet alleen de bron noteren bij de bronnenlijst, maar ook in de tekst.

♥ Neem pauzes tijdens het schrijven
Vergeet niet om af en toe eens pauze te houden! Het schrijven van een stagerapport is een hele klus en als je ergens te lang achter elkaar aan zit, loop je misschien een beetje vast. Om helder te blijven is het goed om af en toe eens een break te nemen met een kopie thee of koffie.

School
Bron: Tumblr

♥ Evaluatie
Als je klaar bent met stage, is het handig om de periode voor jezelf te evalueren. Vaak moet je ook een evaluatie schrijven voor het stagerapport. Stel jezelf de volgende vragen:

– Wat heb ik precies gedaan?
– Heb ik het doel bereikt? (waarom wel, waarom niet?)
– Vond ik de opdracht makkelijk of moeilijk en waarom?
– Wat zou ik de volgende keer anders doen?

Elke school en opleiding zullen andere eisen hebben aan de stageperiode en dus ook het stagerapport. Deze tips vormen dus meer een basis.

Heb jij nog handige tips voor het schrijven van een stagerapport?

Bron: infonu