Lifestyle

Als jij je hebt misdragen…

Make-up stelen in de winkel, bushokjes kapot maken, dingen in brand steken… We weten allemaal dat dit soort dingen niet mogen. Je krijgt dan te maken met de politie. Je wordt dan opgepakt en je krijgt dan straf. Als je onder de 18 bent, dan is er een alternatief. Je moet dan naar Bureau Halt.

Halt staat voor Het ALTernatief en is bedoeld om jongeren die minder ernstige delicten hebben gepleegd, een alternatieve straf te geven. Je hoeft dus niet de gevangenis in. Je krijgt de kans om je fout, goed te maken op een andere manier. Je krijgt dan ook geen strafblad. Bureau Halt is alleen voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Als je ouder dan 18 jaar bent, dan kun je bijvoorbeeld voor winkeldiefstal meer dan een jaar gevangenisstraf en een strafblad krijgen.

gg

Wanneer word je verwezen naar Bureau Halt?
De politie verwijst niet altijd door naar Bureau Halt. Dat is van een paar dingen afhankelijk. Je moet je gemaakte fout toegeven en je mag maximaal een keer eerder bij Halt zijn geweest. Verder mag je niet een te ernstige overtreding hebben gemaakt. Een aantal voorbeelden wanneer je wel bij Halt terecht komt:
– Openlijke geweldpleging tegen goederen
– Eenvoudige vernielingen
– Eenvoudige vormen van brandstichting
– (Poging tot) diefstal
– Baldadig gedrag in het openbaar
– Verstoring van de openbare orde
– Je bevinden op verboden terrein
– Afsteken van vuurwerk op verboden tijden

Wat gebeurt er als je naar Halt wordt verwezen?
Een opsporingsambt zet jou voor een keuze: wil je naar Bureau Halt of wil je naar de officier van justitie? Kies jij voor Halt, dan gaat het als volgt.

Eerste gesprek
Bij Halt heb je de kans om recht te zetten wat je hebt gedaan. Je doet dit door een zogenaamde 'Halt-afdoening'. Zo'n afdoening duur maximaal 20 uur. Als dit goed verloopt, dan krijg je geen strafblad. In totaal ga je drie keer naar Halt. Bij het eerste gesprek zijn ook je ouders. Je bespreekt dan wat er is gebeurd en waarom. Daarna maak je met Halt en je ouders afspraken over hoe jij de fout gaat herstellen en kunt leren om voortaan uit de problemen te krijgen. Halt praat ook met je over je school, vrienden, thuissituatie en je vrijetijdsbesteding. Misschien heb jij wel iets ergs gedaan omdat je problemen hebt. Als blijkt dat er problemen zijn, dan wordt een organisatie ingeschakeld om je problemen op te lossen.

politie

'Sorry'
Halt vindt het belangrijk om recht te zetten wat je fout hebt gedaan. Daar hoort je excuus aanbieden aan degene die last van jou heeft gehad bij. Je begint met het schrijven van een excuusbrief.

Schade herstellen
Als je iets hebt gestolen dan moet je het teruggeven. En als je iets hebt beschadigd, dan moet je dat herstellen of repareren. Kun je het niet zelf repareren? Dan is de rekening voor jou. Denk aan plantsoenen schoonmaken of klusjes op een kinderboerderij verrichten. De werkzaamheden gebeuren buiten schooltijd en er is altijd begeleiding van een volwassene.

politie

Opdracht
Om van je fout te leren en om voortaan te voorkomen dat je het weer doet, krijg je een opdracht. Je maakt bijvoorbeeld een werkstuk over wat er is gebeurd of volgt een speciale voorlichting en maakt daar een verslag over.

Werkopdracht
Soms krijg je ook een werkopdracht. Je gaat dan klusjes doen voor de benadeelde of een andere organisatie.

Tweede gesprek
In de gesprek praat Halt met je over de leeropdracht en oefen je het excuusgesprek. Hier zijn je ouders niet bij. Daarna ga je samen met je ouders of met iemand van Halt je excuus aanbieden aan de benadeelde.

Eindgesprek
Als voorbereiding op het laatste gesprek krijgen jij en je ouders een vragenlijst. Deze moet ingevuld mee naar het gesprek. In het gesprek bespreek je hoe het is gegaan. Is het allemaal goed gegaan? Dan 'seponeert' de opsporingsambtenaar je zaak. Je Halt-afdoening is dan klaar.

En wat als het niet goed is?
Als je je niet aan de afspraken houdt, te laat komt, of geen inzet toont, dan is de afdoening niet geslaagd. Je wordt dan verwezen naar de officier van justitie. Deze kan je een zwaardere straf geven en meestal krijg je dan ook een strafblad.

politie

Heb jij wel eens met Halt te maken gehad?

Bron: schooltv, halt, hetomvoorjou, weheartit

Door: Emma