News

Prinsjesdag 2014: een overzicht van de belangrijke zaken

Als je de derde dinsdag in september in je agenda ziet staan, betekent dat maar één ding: Prinsjesdag. Het is traditie voor koning Willem-Alexander om op deze dag de troonrede voor te lezen waarin staat wat de kabinetsplannen voor het aankomende jaar zijn. Voor wie de troonrede heeft gemist of graag een samenvatting wil lezen: klik vooral verder. Girlscene zet het voor je op een rij!

De woensdag na Prinsjesdag 2014 voelt misschien als elke andere woensdag. Maar in werkelijkheid gaat er het een en ander veranderen! Gisteren heeft koning Willem-Alexander plaatsgenomen op de troon in de Ridderzaal waarna hij vervolgens de troonrede voorlas. Het kabinet heeft zoals ieder jaar een begroting voor het volgende jaar opgesteld en dat is gisteren met heel Nederland gedeeld.

Misschien zat je op school of was je aan het werk en heb je niet de tijd gehad om Prinsjesdag te volgen. Misschien wil je nog een keer de belangrijkste punten lezen. Hoe dan ook, Girlscene biedt een snel overzicht! 


Nadat de koning aandacht schonk aan de verschrikkelijke gebeurtenis in de zomer – vliegramp MH17 waarbij 298 mensen omkwamen – en aan de situatie in Syrië, begon hij de troonrede voor te lezen. Dit is de samenvatting van zowel de troonrede als de begroting die later bekend werd gemaakt:

Geen bezuinigingen
Ja, je leest het goed. Geen bezuinigingen. Koning Willem-Alexander las in grote lijnen voor wat de plannen zijn. Hij noemt het 'behoedzaam'. 's Middags om drie uur ging Dijsselbloem, minister van Financiën, hier verder op in. Er wordt niet meer bezuinigd, maar het herstel is fragiel. De twee belangrijkste problemen waar aan gewerkt wordt is de werkloosheid in Nederland en huizen die onder water staan. Het aantal werkzoekenden in Nederland moet dalen van 650.000 mensen naar 605.000 mensen

Koopkracht
Voor de meeste Nederlanders (71%) ziet 2015 er financieel een stuk beter uit. Voor het eerst sinds 2008 wordt er niet bezuinigd. De gemiddelde Nederlander heeft het komende jaar elke maand een euro of 20 meer te besteden. Inkomens stijgen en alleenstaande ouders met een minimumloon gaan er 10% op vooruit. Alleenstaande ouders met een modaal inkomen hebben het 2% beter. Voor iets meer dan de helft van de ouderen is er ook goed nieuws, omdat zij meer koopkracht krijgen.

Alleenverdieners met kinderen krijgen het slechter. Als zij een modaal inkomen hebben gaan ze er 2,5% op achteruit. 

Arbeidskorting en belastingtarief eerste schijf
De arbeidskorting gaat omhoog, dus iedereen die werkt krijgt meer korting op de belasting. Daarnaast wordt het belastingtarief in de eerste schijf met 0,25 procentpunt verlaagd.

Zorg
Er verandert het een en ander in de zorg. De zorgpremie voor het basispakket gaat met ongeveer 10 euro per maand omhoog. Het verplichte eigen risico stijgt van €360 naar €375. Zorgtoeslag voor hogere inkomens wordt sneller afgebouwd, maar daar staat tegenover dat zorgtoeslag voor gezinnen met lagere inkomens omhoog gaat. 

Armoede en schulden
Volgend jaar wordt er 100 miljoen euro meer uitgetrokken om armoede en schulden te bestrijden.

Veiligheid
Uitgaven aan defensie stijgen. Tot 2017 ontvangt defensie 300 miljoen euro. Om onder andere cybercriminaliteit, kinderporno en fraude aan te pakken krijgt de politie 10 miljoen euro.

Onderwijs
Als je gaat studeren voel je het waarschijnlijk aankomen… De basisbeurs voor het hoger onderwijs is niet meer. Lees er hier meer over. Vanaf studiejaar 2015/2016 vervalt de basisbeurs en gaat de aanvullende beurs met €100 per maand omhoog. Nieuws voor oud-studenten: zij moeten binnen 35 jaar hun schuld aflossen in plaats van binnen 15 jaar. Zij hebben dus 20 jaar extra tijd om van hun studieschuld af te komen. 

Verder mogen de salarissen van docenten weer stijgen (er gold eerst een nullijn) en krijgen zo'n 15.000 docenten de kans om een bachelor- of masteropleiding te volgen. 

Economische groei
De economische groei is globaal 1,25 procent in 2015. Het begrotingstekort is 2,2% van het bruto binnenlands product (bbp) en dat is goed nieuws, want de Europese begrotingsnorm is namelijk 3%. Daarnaast komt de staatsschuld uit op 476,2 miljoen euro (70% van het bruto binnenlands product). 

Cultuur
Tot slot krijgt de Nederlandse filmindustrie jaarlijks 10 miljoen euro om de productiviteit op te voeren en de concurrentiepositie te versterken.

Uiteraard staat er nog meer in de troonrede en begroting, dit is slechts een deel van de belangrijke punten! 🙂

Welke veranderingen vind jij opvallend? Om welke veranderingen ben je (niet) blij?

bron: NRC, NU
beeld: Reporters