Altijd GRATIS verzending (NL + BE) | Supersnel in huis (1-3 werkdagen)

Disclaimer

Disclaimer voor Girlscene.nl/shop
BV. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Yourscene, verleent u hierbij toegang tot Girlscene.nl/shop en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Girlscene.nl/shop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Yourscene BV. spant zich in om de inhoud van www.girlscene.nl/shop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Girlscene.nl/shop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Girlscene.nl/shop.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Girlscene.nl/shop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Girlscene.nl/shop.

Voor op Girlscene.nl/shop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Girlscene.nl/shop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Yourscene BV. & Girlscene.nl/shop en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Yourscene BV. en/of Girlscene.nl/shop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.