Lifestyle

Dyscalculie. Say what?

Je bent in de supermarkt met je vriendinnen. Tot jullie grote vreugde zien jullie dat de Ben & Jerry’s in de aanbieding zijn. Een bak ijs kost vijf euro. Jij zegt: ”Oh chill, dan hebben we vijf cent korting!”. Je vriendinnen moeten lachen, want die weten het allang: jij hebt dyscalculie, oftewel rekenstoornis.

1 erbij 1 is twee
Dat weet ik nog net,
Maar als er tientallen bijkomen,
Dan begint alles te draaien,
De 3 eerst, of was het nu de zes,
Ik weet het niet,
Terwijl ik toch zo goed op let
Mijn hoofd doet er zo’n pijn van,
Terwijl mijn vriendje rekenen toch zo goed kan!
De juf zal wel denken,
Dat ik niet goed mijn best doe
Maar ik weet gewoon niet hoe..
De grote wijzer moet op de zes staan
(of was het nu de negen?)
Dan is de rekenles voorbij,
Hoeveel minuten is dat nog?
Voordat ik voor de gymles op kan staan?

– F. Tromma

Iedereen is wel bekend met de term ‘dyslexie’. Je weet dan dat het inhoudt dat iemand met dyslexie veel moeite heeft met spelling. Maar wist je dat je dit ook kunt hebben met cijfers? Dan heet het dyscalculie.

 

Wat betekent dyscalculie?
Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn en betekent ‘slecht kunnen rekenen’. Dyscalculie is een rekenstoornis die samengaat met andere beperkingen als ruimtelijk inzicht, klokkijken, slechter geheugen en gebrek aan inzicht.

Wanneer heb je dyscalculie?
Vroeger werden kinderen met dyscalculie dom en lui gevonden. Faalangst was ook vaak een diagnose. Nog steeds wordt deze leerstoornis onderschat, maar het is inmiddels wel erkend. In Nederland wordt gesproken over een percentage van 2 tot 3% van de leerlingen met dyscalculie.

Dyscalculie heeft de volgende kenmerken:
– Overslaan van getallen bij het tellen
– Problemen met het kortetermijngeheugen
– Problemen bij het begrijpen van de basis van de rekenkunde, zoals: breuken, waarde van de getallen, verbanden tussen getallen
– Problemen met inzicht: hoofdrekenen en schatten.
– Problemen met volgorden: recepten lezen, klokkijken
– Problemen met ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk inzicht: links-rechts oriëntatie, problemen met het lezen of onthouden van cijferreeksen, lezen en interpreteren van kaarten, tabellen en afmetingen
– Problemen met teamsporten op een groot veld (hockey, voetbal)
– Problemen met het interpreteren van codes, patronen (muzieknoten), steno en talen
– Afkeer voor strategie spelletjes en speelgoed
– Afkeer voor rekenen
– Traagheid
– Neiging tot tellen op de vingers, zelfs bij complexere berekeningen
– Moeizaam onderscheiden van optellen en aftrekken binnen een lange opeenvolgende som
– Problemen bij het omzetten van gesproken of bepeinsde getallen naar geschreven getallen
– Problematisch geheugen bij het berekenen van sommen

Hoe krijg je dyscalculie?
Onderzoekers zijn er nog niet uit wat nu precies de oorzaak is van dyscalculie. Er wordt nog volop onderzoek naar gedaan. Wel zijn er aanwijzingen dat het een aangeboren erfelijke stoornis is met een neurologische achtergrond.

Wat kun je aan dyscalculie doen?
Allereerst is begrip en aandacht heel belangrijk. Dyscalculie gaat niet over. Het kan wel verbeterd worden door verschillende oefeningen, maar je zal er altijd mee te maken hebben. Doe een test om een totaalbeeld te krijgen van de rekenproblemen en om vast te stellen dat het echt om dyscalculie gaat. In Nederland mag de diagnose dyscalculie enkel gesteld worden door een arts, gezondheidszorgpsycholoog of een orthopedagoog die is opgenomen in het BIG-register. Je krijgt dan een dyscalculieverklaring, waardoor je op de meeste scholen extra hulp krijgt. In het voortgezet onderwijs kun je bijvoorbeeld extra tijd, het gebruik van een rekenmachine en kaarten met schema’s en probleemaanpakken krijgen. Vrijstelling voor (onderdelen van) wiskunde is niet mogelijk.

Waar loop je tegenaan als je dyscalculie hebt?
Je zou denken dat je alleen maar last hebt van dyscalculie in de reken- of wiskundeles. Maar dyscalculie gaat veel verder.

– Moeite met plannen
”Het is vandaag dinsdag 11 december. Op vrijdag 21 december heb ik een deadline voor twee essays. Ik vind het heel moeilijk om te bedenken hoe lang ik dan nog heb tot die deadline. Hoe veel werk ik in die tijd nog gedaan kan krijgen. Hoe lang duurt tien dagen? Eigenlijk gaat het probleem nog dieper. Ik raak met de dagen in de war en kan opeens de draad kwijt zijn en denken: dan heb ik nog maar 3 dagen! Dan ga ik bladeren in mijn agenda en dan zie ik dat het nog een week en 3 dagen is.”
– Koken
”Gewoon aardappels met groente gaat goed. Zodra ik iets van een pakje af moet lezen gaat dat ook nog, hoewel ik dan wel goed moet kijken als er 200 ml water en 300 ml melk staat bijvoorbeeld. Wat niet gaat zijn ‘echte’ recepten uit kookboeken. Met Kerst samen met mijn moeder staan koken en dan vertelt zij me wat ik moet doen: ik kan een recept niet volgen. Ik weet niet wat eerst moet, hoe lang iets duurt enz. ‘
– Links en rechts
Ik doe nog altijd het trucje met mijn linker wijsvinger en duim: de letter L maken. Dan weet ik dat dat links is. Ik ben van jongs af aan altijd al tweehandig geweest en ik dacht dat ik daarom slecht het verschil kon onthouden. Het zou misschien wel aan dyscalculie te wijten kunnen zijn. Dit merkte ik vooral toen ik rijles had en regelmatig rechtsaf sloeg als de instructeur zei: ‘en hier gaan we naar links’ (of andersom) .”
– Reizen
”Reizen, routeplannen en er voor zorgen dat ik niet te laat kom, maar ook zeker niet twee uur te vroeg.”
– Leeftijden, geboortedatums, telefoonnummers, huisnummers etc.
”Ik vind alle getallen moeilijk te onthouden. Mijn vriend werd laatst 32. Vlak voordat hij jarig was ik al bezig met: hij wordt 32. Toen hij eenmaal echt jarig was, was ik in de veronderstelling dat hij 33 werd, omdat ik al zo een tijd met het getal 32 bezig was. Ik gooi heel gemakkelijk getallen op deze manier door elkaar. ”
– Klokkijken
”Met wijzers gaat het op zich wel goed, maar alleen als de cijfers erbij staan. Zonder cijfers ben ik nog wel eens in de war met: 5 over heel, 5 voor heel en 5 over half, 5 voor half. Digitaal gaat langzaam. Ik heb de televisiegids en ik vind het moeilijk om de digitale tijd dan om te zetten naar de gewone klok die bij mij aan de muur hangt. Ik reken, nog net als vroeger, vaak vanaf 20.00 naar de tijd die ik nodig heb. Op één of andere manier is 20.00 de enige tijd die ik moeiteloos kan onthouden. Voor de andere tijden moet ik langer nadenken.”
– Spelletjes
”Mijn vriend en ik en vrienden van ons hebben regelmatig een spelletjesavond. Dan spelen we wel eens Triviant of Party and co. Dat gaat goed, zonder problemen. Het gaat ‘fout’ wanneer ik een spel voor het eerst speel. Dan duurt het vaak langer dan de andere mensen voordat ik het begrijp. Als mijn vrienden degene zijn die het nieuwe spel meegenomen hebben, nemen ze dan ook altijd extra de tijd om het aan mij uit te leggen Als wij een nieuw spel hebben zoek ik van tevoren in mijn eentje al een beetje uit hoe het moet. ”

Komt jou dit bekend voor?

Bron: dyscalculie, leraar24. dyscalculiesteunpunt, balansdigitaal, rekencentrale

Door: Emma