Lifestyle

Interview met medewerker AMK

We hebben al vaker op Girlscene geschreven over AMK (het Advies en Meldpunt Kindermishandeling). Maar wat doen zij nou precies, en op welke manier? Girlscene interviewde Paul Baten, teamleider Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Haaglanden. 

Kun je iets meer vertellen over AMK? Wat doen jullie precies?

Als je een vermoeden hebt van kindermishandeling, kun je terecht bij het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling. Zij kunnen je dan verder helpen. Ook als je het niet zeker weet of als je alleen advies wilt vragen, kun je contact opnemen met het AMK. Een telefoontje naar het AMK betekent dus niet meteen dat je een melding maakt. Je kunt ook anoniem een melding doen en dan horen de ouders van jouw mishandelde vriend of vriendin niet dat jij gebeld hebt.

Veel mensen denken dat ‘het wel meevalt’ met kindermishandeling in Nederland. Is dat zo?

Uit recent onderzoek van het Ministerie van VWS is gebleken dat Nederlanders het aantal gevallen van kindermishandeling schatten op zo’n 52.000 gevallen per jaar. Helaas is dit nog minder dan de helft van het jaarlijks aantal gevallen van kindermishandeling dat er naar schatting echt plaatsvindt. Naar schatting worden er jaarlijks ruim 107.000 kinderen mishandeld. In iedere schoolklas van 30 kinderen is er gemiddeld 1 kind slachtoffer van kindermishandeling.

Slechts de helft daarvan komt terecht bij de hulpverlening. De andere helft blijft onzichtbaar voor de hulpverlening en krijgt dus ook niet de juiste hulp. De Campagne Aanpak Kindermishandeling probeert daar verandering in te brengen. De campagne probeert mensen in de naaste omgeving van slachtoffers alerter te maken op signalen van kindermishandeling. Zodat ze aan de bel kunnen trekken bij bijvoorbeeld het AMK. Op deze manier kunnen kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling geholpen worden.

Wat kun je doen als je denkt dat iemand in je omgeving mishandeld wordt?

Het belangrijkste is om er over te praten. Als dat niet lukt met de persoon in kwestie, praat er dan met iemand anders over, bijvoorbeeld je ouders, je leraar of je lerares, de vertrouwenspersoon op school, de Kindertelefoon of het AMK. Of kijk op www.watkanikdoen.nl.

Zijn er bepaalde dingen waaraan je kunt zien dat iemand mishandeld wordt; zijn er zaken waaraan je het kunt herkennen?

Lichamelijke kindermishandeling valt uiteraard het meeste op. Dit kun je meestal zien aan onverklaarbare blauwe plekken of andere verwondingen. Toch worden kinderen vaker psychisch mishandeld of verwaarloosd, dan lichamelijk. Psychische mishandeling of verwaarlozing is te herkennen aan angstig of teruggetrokken gedrag vertonen, bang zijn, onzeker zijn, bang zijn voor volwassenen, agressief reageren, etc. Maar ook als je vriend of vriendin regelmatig thuis wordt uitgescholden of vernederd, of weinig te eten krijgt, kan er al sprake zijn van kindermishandeling.

Wat moet je doen als je zelf mishandeld wordt, en je niet weet naar wie je toe moet gaan?

Probeer er in ieder geval met iemand over te praten. Dat kunnen de ouders van vrienden of vriendinnen zijn, dat kan een oom of een tante zijn, iemand van school. Stap gewoon naar iemand toe die je vertrouwt. Je kunt dan natuurlijk ook contact opnemen met het AMK of de Kindertelefoon. Voor tips en vragen kun je ook terecht op www.watkanikdoen.nl.

Wat doen jullie als een geval van mishandeling zich bij jullie meldt? Wat is het traject? Hoe gaan jullie te werk?           

Na een geaccepteerde melding stelt het AMK altijd een onderzoek in naar de gezinssituatie van het kind en gaat het AMK in ieder geval met de ouders praten. Blijkt het kind inderdaad in de knel te zitten, dan verwijst het AMK het gezin door naar het bureau jeugdzorg voor hulp, zodat de situatie beter wordt voor het kind.

Het AMK kan ook informatie inwinnen bij mensen die het gezin beroepshalve kennen, zoals de school of de huisarts. Het AMK biedt zelf geen hulp, maar zorgt er wel voor dat de noodzakelijke hulp in gang wordt gezet. Dat gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de ouders.

Als de situatie voor het kind levensbedreigend is of als de ouders geen hulp willen accepteren, draagt het AMK het onderzoek over aan de Raad voor de Kinderbescherming, zodat hulp kan worden afgedwongen. Het AMK doet aangifte bij de politie als het AMK vermoedt dat een ernstig strafbaar feit is gepleegd en onderzoek van de politie noodzakelijk is voor de veiligheid van het kind.