Lifestyle

Autisme.. Hoe zit dat?

Naar feestjes gaan, nieuwe mensen leren kennen, lachen en huilen met je vriendinnen… De een vind sociaal zijn leuker en makkelijker dan de ander. Maar voor sommige mensen is dit buitengewoon moeilijk. En dat beperkt zich zeker niet alleen tot sociaal zijn. We hebben het over autisme. Maar wat houdt dat precies in?

Als je autisme hebt, ervaar je de wereld om je heen als chaos. Daarom vind je het prettig als alles op dezelfde manier en volgorde gaat. Je kunt slecht tegen verandering of als iets anders gaat dan je had bedacht. Want dan begrijp je de wereld niet meer. Je wordt bang en raakt in paniek.

Contact met anderen vind je erg moeilijk. Je snapt vaak niet wat gebaren en lichaamstaal betekent. Je begrijpt eigenlijk niet wat iemand bedoelt. Grapjes heb je meestal ook niet door. Je vindt het lastig aan te voelen wanneer een gesprek eindigt. Als iemand huilt dan ben je meer onder de indruk van het vocht wat uit de ogen komt, dan dat je bedenkt wat er aan de hand zou kunnen zijn.

au

Je neemt alles heel letterlijk. Zo neem je gezegdes heel serieus. Het komt niet over dat er iets andere mee wordt bedoeld. Als je autisme hebt, dan praat je het liefst over de onderwerpen waar jij door gefascineerd bent. Dat zijn vaak ook ‘ongewone’ onderwerpen zoals spoorwegboekjes of landkaarten. Je hebt het daar graag over, omdat het iets is dat jij begrijpt en dat zorgt voor duidelijkheid in de chaotische wereld.

Het is verwarrend voor je wat je in bepaalde situaties nu wel of niet mag doen. Want waarom zoen je je moeder bij het afscheid, maar de mevrouw achter de kassa niet? Als je autisme hebt, dan moet je dit soort dingen leren en onthouden. Het wordt nooit een automatisme.

Wat is autisme?
Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via het zicht, geur en geluid binnenkomt, wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor zijn communicatie en sociale dingen bijvoorbeeld heel lastig.

au

Autisme heb jij je hele leven en gaat niet over. Het is een onzichtbare handicap die invloed heeft op je hele leven. Autisme heeft sterke en zwakke punten. Er zijn verschillende vormen van autisme. Ruim één procent van de Nederlanders – ca. 190.000 mensen – heeft een vorm van autisme. De kans is dus groot dat je wel iemand kent met autisme.

Wat zijn de kenmerken van autisme?

– Beperkingen in de interactie
Contact met andere mensen is heel lastig.

– Een gestoorde communicatie
Sommigen gaat praten heel goed af, maar als snel vallen er bijzonderheden in het taalgebruik op. Ze gebruiken bijvoorbeeld heel moeilijke woorden. Humor wordt vaak niet begrepen.

– Zich herhalende patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten
Mensen met autisme kunnen geobsedeerd bezig zijn met bepaalde voorwerpen, hobby’s of onderwerpen.

– Informatie verwerkings- en integratieproblemen
Mensen met autisme hebben in wisselende mate problemen met de verwerking van informatie. Zo reageren ze overgevoelig op bepaalde prikkels en hebben ze moeite met het schakelen van de ene situatie naar de andere.

au

Welke vormen autisme zijn er?
Er zijn verschillende vormen van autisme. Voor alle mensen met autisme geldt dat zij op sociaal gebied en in de communicatie problemen hebben. Het onderscheid tussen de verschillende soorten autisme is zelfs voor deskundigen vaak moeilijk te maken.

– Klassiek autisme
De taalontwikkeling gaat anders. Een klassieke autist kan het moeilijk vinden om te leren plaatjes. Je moet het oefenen met foto’s of plaatjes. En als je dan kan praten dan kies je vaak aparte woorden uit.

– Asperger
Iemand met Asperger kan zonder foto’s en plaatjes leren praten, maar dat betekent niet dat je goed kunt communiceren. Het sociale deel is voor jou veel moeilijker. Kinderen met Asperger gebruiken vaak woorden die niet bij hun leeftijd passen. Daarom lijkt het alsof ze erg slim zijn. Op school en studie kunnen mensen met Asperger vaak goed mee komen. Ze krijgen pas moeite als het pauze is of als ze op schoolreisje of stage gaan.

– PDD-NOS
Dit is een groep mensen die niet in het hokje van Asperger of klassiek autisme passen, maar wel de kenmerken van autisme vertonen.

au

Waar komt het door?
De meeste psychische stoornissen zijn er al vanaf je geboorte. Ze zitten in je genen. Als het in je familie zit, dan heb jij ook grotere kans om autisme te hebben. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Het kan zo zijn dat je broertje wel autisme heeft, maar jij niet. Terwijl jullie in dezelfde omgeving zijn opgegroeid. Waarom je broertje het wel heeft en jij niet, is niet bekend. Niemand weet precies hoe stoornissen ontstaan. Daarom wordt er nog steeds veel onderzoek naar gedaan.

Wat kun je aan autisme doen?
Autisme is niet te genezen. Je blijft je hele leven autistisch. Wel kunnen psychotherapie en eventueel medicatie kunnen de symptomen verlichten.

au

Bron: autisme, leokannerhuis, nji, mindmasters
Bron beeld: weheartit

Door: Emma